Parc de Recerca

Catàleg

A través de l'enllaç següent accedirà al catàleg col·lectiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els fons electrònics subscrits per la universitat seran consultables des dels ordinadors de la Biblioteca Presencial, així com els fons en paper en els que s'indiqui com a localització "JOSEP LAPORTE".

http://www.uab.cat/bib/cataleg

Altres catàlegs disponibles: