Envelliment actiu

L’envelliment actiu és el paradigma que actualment orienta la majoria de les polítiques i intervencions en relació a l’envelliment de les persones a partir dels treballs preparatoris de l’Organització Mundial de la Salut en el marc de la II Assemblea Mundial sobre l’Envelliment de Nacions Unides celebrada a Madrid a l’any 2002.

A Espanya hem estat una de les organitzacions capdavanteres en la introducció i desenvolupament de l’envelliment actiu. D’aquesta manera estem en condicions de dissenyar, implantar i avaluar programes d’envelliment actiu adreçats a la població que poden impulsar un ampli ventall d’entitats. En particular les Administracions Públiques, especialment les Corporacions Locals; així com les empreses a través dels seus programes de responsabilitat social, o les mateixes associacions de persones grans.