Formació

L'àrea de Formació inclou totes les activitats de formació que realitza La Fundació Salut i Envelliment. S'estructura a partir de:

Les Àrees de coneixement. La Fundació ha organitzat la formació dins d' àrees de coneixement. Així un cop dins de cada àrea en podreu veure una breu descripció, els experts dels que disposa i de les activitats formatives que s'oferten.

Escola Doctor Robert. És una Escola Universitària de la Fundació Salut i Envelliment adscrita a la UAB, que permet a la institució desenvolupar formació reglada de grau i postgrau.

Gestió. La Fundació està composta d'un seguit d'estructures que dónen un servei complert a qualsevol activitat formativa, ocupant-se així de les necessitats pedagògiques, financeres, administratives i tecnològiques que poguéssin sorgir.

Consultoria. L'equip té un servei d'assessorament formatiu en l'àmbit de les ciències de la salut.

Activitats a demanda. La Fundació també permet la creació de formació a demanda.