Curs de Codificació Avançada: Aparell Locomotor i Aparell GenitourinariTríptic
 

Presentació

Els avenços mèdics comporten canvis en els sistemes de classificació. En conseqüència, els professionals implicats en el maneig i la gestió d'aquests sistemes estan obligats a actualitzar de forma permanent dels seus coneixements.

En aquest context, la Classificació Internacional de Malalties, 9a revisió, Modificació Clínica (CIM-9-MC), que reuneix els diagnòstics i els procediments mèdics més freqüents, i que és un dels pilars fonamentals del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) en l'atenció sanitària, esdevé un estàndard de treball en els sistemes d'informació corresponents.

Precisament, l'existència d'aquesta classificació possibilita la representació de la informació clínica amb un llenguatge comú i l'aplicació d'una metodologia normalitzada per al seu registre, i del seu ús se'n deriva una informació actualitzada, pertinent i de qualitat per a tot el sistema sanitari.

L'objectiu d'aquest 3er Curs de Codificació Avançada CIM- 9-MC, dedicat a la patologia de l'aparell locomotor i del genitourinari, és continuar el procés iniciat l'any 2008 amb el 1r Taller sobre l'aparell circulatori, d'aprofundiment i actualització en matèria de codificació clínica, d'acord amb els criteris establerts en cada moment des de l'administració sanitària.

 

Direcció

Grup Assessor per a la Utilització de la CIM-9-MC Societat Catalana de Documentació Mèdica

 

Coordinació

Dra. Gemma Gelabert. Hospital Universitari Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.

 

Professorat

Aparell locomotor:

  • Dra. Maria Raurich. Hospital de Sabadell
  • Dra. Gemma Gelabert. Hospital Universitari Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.

Aparell genitourinari:

  • Dra. Teresa Ros. Consorci Sanitari Integral
  • Dra. Rosa M. Montoliu. Institut Català d'Oncologia
 

Objectius

  • Incorporar els canvis que s'han produït en la CIM-9MC des de la seva última revisió en matèria de malalties de l'aparell locomotor i del genitourinari.
  • Intercanviar experiències que permetin desenvolupar habilitats en el maneig correcte de la codificació de diagnòstics i procediments amb aquesta eina.
  • Actualitzar els coneixements necessaris per a l'adequada codificació de diagnòstics i procediments.
 

Continguts

15 de maig de 2012

09:00-11:00 Codificació de l'aparell locomotor

11:00-11:30 Pausa - cafè

11:30-13:30 Codificació de l'aparell locomotor

13:30-15:00 Dinar

15:00-18:00 Discussió i resolució de casos

16 de maig de 2012

09:00-11:00 Codificació de l'aparell genitourinari

11:00-11:30 Pausa - cafè

11:30-13:30 Codificació de l'aparell genitourinari

13:30-15:00 Dinar

15:00-18:00 Discussió i resolució de casos

 

Destinataris

Professionals dedicats a la codificació clínica hospitalària (en centres públics o privats) amb experiència en el maneig de la CIM-9-MC, que coneixen i apliquen les normes de codificació vigents.

 

Lloc

Casa Convalescència

 

Contacte

Fundació Doctor Robert Edifici UAB-Casa Convalescència

Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona

Tel. 93 433 50 04 | Fax 93 433 50 06

iolanda.loire@uab.es | www.fdrobert.uab.es