Jornada Ús Classificació Internacional de MalaltiesTríptic
 

Direcció

Dra. Maria Rovira Barberà. Coordinadora Grup d'Experts Àrea de Documentació Médica. Fundació Doctor Robert

 

Coordinació

Dra. Teresa Ros Martrat. Coordinadora Grup d'Experts Codificació. Societat Catalana de Documentació Mèdica

 

Objectius

  • Presentar la Classificació Internacional de Malalties, 10 revisió (CIE-10), com eina per facilitar la recuperació d'informació clínica a l'atenció primària.
  • Mostrar diferents usos, en la gestió i planificació.
  • Evidenciar els principals problemes que planteja aquesta classificació i els criteris per la seva utilització
 

Continguts

  • Necessitats d'informació per a la planificació i gestió
  • Sistema de informació clínica
  • Conjunt Mínim Base de Dades en atenció primària
  • Classificació Internacional de Malalties. 10ª revisió
 

Acreditació

Certificat d'assistència expedit per la Fundació Doctor Robert

 

Destinataris

El Curs està dirigit a tots els professionals que utilitzen la Classificació Internacional de Malalties 10 revisió Places limitades

 

Contacte

Fundació Doctor Robert Edifici

UAB-Casa Convalescència Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona

Tel. 93 433 50 04 | Fax 93 433 50 06

iolanda.loire@uab.es | www.fdrobert.uab.es