Codificació de l'Alta Hospitalària amb la CIM -10- MC/PCSTríptic
 

Presentació

El proper 1 d'octubre de 2014 els EE.UU. adoptaran la CIM-10-MC/CIM-10-PCS com estàndard de codificació clínica. Segons ha informat el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo Interterritorial ha pres recentment l'acord d'adoptar la mateixa classificació a l'Estat Espanyol l'1 de gener de 2016. Amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta nova classificació de malalties i deprocediments per a la codificació de dades clíniques, la Societat Catalana de Documentació Mèdica de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, assessora del CatSalut, organitza aquest curs introductori.

INSCRIPCIÓ ONLINE

 

Direcció

Dra. Maria Rovira Barberà. Coordinadora Grup d'Experts. Àrea de Documentació Médica. Fundació Doctor Robert.

 

Coordinació

Dra. Anna Hernàndez-Cortès. Cap de Servei Documentació Clínica. Hospital Universitari de Bellvitge - Hospital de Viladecans. Gerència Territorial Metropolitana Sud. Institut Català de la Salut (ICS).

 

Objectius

Iniciar la formació en CIM-10-MC (diagnòstics) i de la CIM-10-PCS (procediments), per tal d'emprendre la transició de CIM-9-MC a la CIM-10-MC/PCS l'any 2016, en l'entorn hospitalari.

 

Metodologia

L'idioma en que es realitzarà la jornada s'adaptarà a les necessitats de les persones inscrites.

 

Continguts

És necessari portar impresa i recomanable haver llegit la “Normativa oficial para la codificación con CIE10MC” i el “Manual de referencia CIE10PCS” disponibles a la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/home.htm

 

Destinataris

Llicencitats en Medicina i Cirurgia, Diplomats en Infermeria, Tècnics Superiors en Documentació Sanitària, Professors de Centres docents del Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació Sanitària i a qui estigui interessat en formar-se en la codificació de dades clíniques amb la nova Classificació Internacional de Malalties i de Procediments CIM-10-MC/PCS. Places limitades.

 

Calendari

De 25 a 27 de Novembre de 2014

 

Lloc

Fundació Doctor Robert.
Edifici UAB. Casa Convalescència.
C/Sant Antoni M. Claret, 171 08041-Barcelona

 

Matrícula

Fins el 10 de Novembre de 2014

160 € No inclou el dinar ni el cafè.

 

Contacte

Secretaria: Joana Dalmau
Tel. 93 433 50 12 Fax 93 433 50 06
e-mail: joana.dalmau@uab.es