Codificació amb la CIM-10-MC/PCS. Curs monogràfic: Musculoskeletic and tissuesBrochure
 

Presentation

PLACES EXHAURIDES

INSCRIPCIÓ ONLINE: http://www.fdrobert.uab.cat/inscripcio/index.php?idCurs=2116

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i el Consejo Interterritorial han pres la determinació d’adoptar la classificació CIM -10-MC/SCP com estàndard de codificació clínica a l’Estat Espanyol a partir de l’1 de gener de 2016.

Es aquest el segon d’una sèrie de cursos monogràfics, organitzats per la Societat Catalana de Documentació Mèdica de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, assessora del CatSalut, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquesta nova classificació de malalties i de procediments per a la codificació de dades clíniques.

La implantació de la CIE-10-MC suposa una extensió en el nombre de diagnòstics i procediments de 17.000 a més de 155.000, la qual és una oportunitat de millora per una major especificitat i possibilitat de creixement futur. Aquest curs engloba la patologia de l’aparell musculoesquelètic i les lesions traumàtiques, patologia molt freqüent tant a nivell d’hospitalització com d’urgències i atenció ambulatòria. Pel que fa als procediments, es tractaran intervencions tan habituals com les que es realitzen per al tractament de les fractures, els procediments sobre la columna i les substitucions d’articulacions entre altres.


La implantació de la CIE-10-MC suposa una extensió en el nombre de diagnòstics i procediments de 17.000 a més de 155.000, la qual és una oportunitat de millora per una major especificitat i possibilitat de creixement futur. Sols en el capítol de diagnòstics de neoplàsies es duplica el nombre de codis.

 

Direction

Dra. Maria Rovira Barberà. Coordinadora Grup d’Experts. Àrea de Documentació Médica. Fundació Salut i Envelliment.

 

Coordination

Dra. Rosa Maria Montoliu Valls. Metge adjunt Sistemes Informació i Documentació Clínica. Institut Català d’Oncologia (ICO).

 

Teaching staff

Dra. Anna Hernàndez-Cortès. Metge Cap de la Unitat de Codificació Clínica. Hospital Universitari de Bellvitge-Hospital de Viladecans. Gerència Territorial Metropolitana Sud. Documentalista Referent Institut Català de la Salut (ICS)

Sra. Susana Marin Duran. Infermera. Servei Documentació Clínica i arxiu. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari

Dra. Rosa Maria Montoliu Valls. Metge adjunt Sistemes Informació i Documentació Clínica. Institut Català d’Oncologia
(ICO)

Dra. Maria Antònia Varez Pastrana. Metge Cap d’Unitat Documentació Mèdica. Hospital Plató.

 

Objectives

Proporcionar formació específica en la codificació de l’aparell musculoesquelètic i de traumatologia amb la CIM-10-MC (diagnòstics) i en la CIM-10-SCP (procediments), per tal d’emprendre la transició de CIM-9-MC a la CIM-10-MC/SCP l’any 2016, en l’entorn hospitalari.

 

Methodology

L’idioma en que es realitzarà la jornada s’adaptarà a les necessitats de les persones inscrites.

 

Content

4 de novembre de 2015
09:00-09:15 Presentació curs
09:15-11:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
11:00-11:30 Descans
11:30-13:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
15:00-17:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
17:00-17:30 Descans
17:30-19:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP

5 de novembre de 2015
09:00-09:15 Presentació curs
09:15-11:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
11:00-11:30 Descans
11:30-13:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
15:00-17:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
17:00-17:30 Descans
17:30-19:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP

 

Accreditation

Certificat d’assistència expedit per la Fundació Salut i Envelliment.

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud: 2’8 crèdits

 

Target students/ Admission requirements

Llicenciats en Medicina i Cirurgia, Diplomats en Infermeria, Tècnics Superiors en Documentació Sanitària, Professors de Centres docents del Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació Sanitària i a qui estigui interessat en formar-se en la codificació de dades clíniques amb la nova Classificació Internacional de Malalties i de Procediments CIM-10-MC/PCS.

Places limitades.

 
Schedule
20
 

Place

Fundació Salut i Envelliment
Edifici UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona
 

 

Registration

180€ No inclou el dinar ni el cafè.

 

Contact

Secretaria: Joana Dalmau
Tel. 93 433 50 12 Fax 93 433 50 06
e-mail: joana.dalmau@uab.es