Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic: OftalmologiaTríptic
 

Presentació

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i el Consejo Interterritorial han pres la determinació d’adoptar la classificació CIM -10-MC/SCP com estàndard de codificació clínica a l’Estat Espanyol a partir de l’1 de gener de 2016. És aquest el sisè d’una sèrie de cursos monogràfics, organitzats per la Societat Catalana de Documentació Mèdica de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, assessora del CatSalut, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquesta nova classificació de malalties i de procediments per a la codificació de dades clíniques. La implantació de la CIE-10-MC suposa una extensió en el nombre de diagnòstics i procediments de 17.000 a més de 155.000, la qual és una oportunitat de millora per una major especificitat i possibilitat de creixement futur. Aquest curs engloba la patologia i les intervencions quirúrgiques en oftalmologia, molt freqüents en els nostres hospitals. Les intervencions quirúrgiques en oftalmologia tenen la seva particularitat amb la nova classificació CIM -10-MC/SCP.
 

Direcció

Dra. Maria Rovira Barberà.
Coordinadora Grup d’Experts. Àrea de Documentació Médica. Fundació Salut i Envelliment.
 

Coordinació

Dra. Susanna Gelabert Badell.
Metge. Adjunta al Servei de Documentació Clínica i Arxiu. Consorci Sanitari Integral. Hospitalet de Llobregat.
 

Professorat

Dra. Gemma Gelabert Colomé.
Metge. Cap de Servei de Documentació Clínica i Arxiu. Coordinadora Comissió Protecció de dades. Hospital de Sant Joan de Déu.

Dra. Susanna Gelabert Badell
Metge. Adjunta al Servei de Documentació Clínica i Arxiu. Consorci Sanitari Integral. Hospitalet de Llobregat.
 

Objectius

Proporcionar formació específica en la codificació de les patologies i procediments relacionats amb l’àrea d’oftamologia amb la nova Classificació de Malalties CIM-10-MC/PCS, de diagnòstics i procediments: Classificació de les malalties. Seqüenciació de codis. Manifestacions i complicacions i procediments habituals.
 

Destinataris

Llicencitats en Medicina i Cirurgia, Diplomats en Infermeria, Tècnics Superiors en Documentació Sanitària, Professors de Centres docents del Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació Sanitària i a qui estigui interessat en formar-se en la codificació de dades clíniques amb la nova Classificació Internacional de Malalties i de Procediments CIM-10-MC/SCP.
 

Calendari

25 de maig de 2017
 

Lloc

Casa Convalescència

 

Contacte

Carme Llenas
Secretaria Fundació Salut i Envelliment
93 433 5989
carmen.llenas@uab.cat