Àrees de Coneixement

La Fundació Salut i Envelliment estructura la seva activitat en base a les àrees de coneixement que estan formades per professionals experts i institucions de referència en els seus respectius àmbits professionals. Gràcies a les àrees de coneixement la Fundació està en contacte permanent amb el món professional i acadèmic. A través de les àrees de coneixement es programen les activitats de formació que es consideren més adients per a les respectives àrees. Aquesta fórmula de treball ens permet garantir certa idoneïtat en la nostra programació d'activitats de formació i oferir un servei de qualitat en les nostres activitats de recerca i assessoria. Les àrees de coneixement són les següents

 

Atenció primària

Cirurgia plàstica i reparadora

Dermatologia

Direcció i gestió

Documentació mèdica i sistemes d'informació

Envelliment i persones grans

Medicina transfusional

Psicologia i psiquiatria