Biblioteques especialitzades monogràfiques

Des de l’any 2000 la Fundació Biblioteca Josep Laporte desenvolupa projectes de biblioteca per a col•lectius professionals amb necessitats informatives especialitzades en temes verticals com: geriatria i gerontologia, reumatologia, medicina del treball, salut pública, etc.

La Fundació dissenya i implementa projectes a mida de les institucions que requereixen un entorn específic per a la generació de coneixement del seu col•lectiu usuari.