Parc de Recerca

Equip de treball

El nostre equip de treball reflexa l’enfocament multidisciplinari que caracteritza les nostres actuacions

Direcció


Antoni Salvà Casanovas

Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de doctorat de Medicina Interna. Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona. Diplôme d'Université. Médicine gériatrique et gérontologie y Capacité National de Médecine (Gérontologie) per la Facultat de Medicina de la Universitat de Montpeller. Màster de Gerontologia Clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en geriatria.

Des de novembre de 2.014 és director de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta fundació és el resultat de la fusió de l’Institut de l’Envelliment de la UAB (on era director des del 2.003), de la Fundació Josep Laporte (director des de maig de 2.012) i de la Fundació Dr. Robert (director des de juny del 2.013). Professor associat de Medicina a la UAB.

Va fer la residència al servei de Medicina Interna a l’hospital de Mataró (1.984-1.988) i posteriorment va treballar al servei de Medicina Interna i de Geriatria a l'Hospital de Mataró i al centre Sociosanitari Cabanellas del Consorci Sanitari del Maresme (1.989-1.999). Durant aquest anys va treballar en les seves diverses unitats i va participar en la posada en funcionament de les unitats de Convalescència, de Cures Pal·liatives, de l’hospital de dia per malalts d’Alzheimer, de la UFISS de geriatria i de les consultes externes.

Des del 1.999 fins el 2.003 va treballar al Servei Català de la Salut, on va ser director del Programa "Vida als Anys" i cap de la divisió d'atenció sociosanitària. Durant aquests anys va impulsar el pla de desenvolupament dels recursos sociosanitaris pel període 2000-2005 i el reconeixement de les 4 línies d’activitat dels serveis sociosanitaris: Geriatria, Cures Pal·liatives, Malaltia d’Alzhimer i altres demències i Neurodegeneratives que cursen amb discapacitat. També en aquest període es van crear els equips d’avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives o deteriorament cognitiu (EAIAs), així com es va aprovar la normativa, vigent actualment, sobre autorització de recursos sociosanitaris i criteris de qualitat. .

Ha estat co-director del Pla Director Sociosanitari del departament de Salut (2004-2007) i és President del Consell Assessor Sociosanitari del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut (2007-2010 i 2012-.2016). Des del Juny de 2014 és membre del consell assessor del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS). Es vicepresident del consell d’administració del Parc Sanitari Pere Virgili (2012-...). També és membre de la comissió tècnica assessora de la Fundació MUTUAM-Conviure.

Les seves àrees de recerca s’han dividit en tres camps:
a) L’estudi de diferents síndromes i problemes geriàtriques com ara la desnutrició, les caigudes o el deteriorament cognitiu. Particularment ha treballat en el disseny i validació d’instruments d’avaluació com ara el Mini-Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF) o el Mini Falls Assessment & Intervention (MFAI). Va participar en el disseny i validació del barem d’avaluació de persones amb dependència. Actualment està participant en projectes de prevenció de caigudes, fragilitat, sarcopènia, entre altres.
b) La organització dels serveis per a persones grans i particularment els serveis sociosanitaris. Les polítiques i els models d’atenció a les persones grans i a les persones amb deteriorament cognitiu.
c) La promoció de l’envelliment actiu i saludables. Ha participat en projectes de promoció de la salut i també en el disseny de programes de prevenció de la discapacitat.


Ha desenvolupat una activitat docent en programes de postgrau. Actualment és coordinador de mòdul i professor del Màster de Gerontologia Clínica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha publicat més de 100 articles i/o capítols de llibres així com múltiples documents en els diferents àmbits de la seva activitat.

Ha estat vicepresident de la Societat Catalano-Balear de Geriatria i Gerontologia (SEGG) (1996-2001). Es membre del grup de caigudes de la SEGG i de l’”Obsevatorio de la sarcopènia” de la SEGG. És el president de la “Comisión de Docencia y Acreditación de formación” de la SEGG des del juny del 2.015. També és membre del grup sobre nutrició i funcions cognitives de la EUGMS. Ha participat en diferents grups d’experts i “tasks force” internacionals amb els que ha publicat diferents documents de consens.

Ha estat editor en cap de la Revista Española de Geriatría y Gerontología (2004-2007). Ha estat director de "El Año Gerontológico" i és membre, entre d'altres, del comitè editorial de la "Revista Española de Geriatría y Gerontología" "Research and Practice in Alzheimer Disease" , de "Nutrition Health and Aging" i de “Frailty”.

Premi a l’excel·lència professional. Col·legi oficial de metges de Barcelona. 2010.


2013 Presidential Award. International Association of Geriatrics and Gerontology.

 

Veure més

Caps d'àrea


Laura Coll i Planas
Àrea de Recerca en Salut i Envelliment

Laura Coll-Planas és llicenciada en Medicina per la UB i doctora en Salut Pública per la UAB. La seva tesi doctoral va portar per títol "Solitud, suport social i participació de les persones grans des d'una perspectiva de la salut". Després de set anys a Alemania combinant recerca i clínica en l'àmbit de la geriatria, s'incorpora a l'Institut de l'Envelliment de la UAB, actualment Fundació Salut i Envelliment UAB des d'on ha participat, coordinat i dirigit projectes en envelliment en l'àmbit regional i europeu.

La seva passió en la investigació en i amb persones grans són les intervencions complexes des d'una perspectiva biopsicosocial i combinant metodologies quantitatives i qualitatives. Actualment, a més de ser una de les investigadores principals del projecte Aequalis, és la coordinadora científica del projecte Sitless, finançat dins del marc del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea.

Perfil a Researchgate


Veure més

Laura Fernández Maldonado
Àrea de Ciutadans i Pacients, Àrea de Gestió del Coneixement

Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona (1999), llicenciada per la Universitat Oberta de Catalunya (2004). En 2007 obté el D.E.A. del programa de doctorat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat estudis de postgrau recerca qualitativa (UAB). Des de 2008 posseeix la certificació de Master Trainer corresponent al Programa de Formació en Autocura de malalties cròniques de la Universidad de Stanford.

L’any 2000 s'incorpora a la Fundació Josep Laporte, on treballa com a responsable de projectes. Ha dut a terme estudis diversos en àmbits com l’alfabetització en salut, la salut de la dona i malalties cròniques (TDAH, respiratòries, esclerosi múltiple), etc. Del 2004 al 2010 ha gestionat projectes internacionals de la Comissió Europea i beques internacionals. Així com dóna formació a professionals de la salut i pacients, amb programes com el Pacient Expert i Pacient Tutor.

Veure més

Toni Rivero
Àrea de Consultoria i Projectes d'Envelliment

Nascut a Barcelona a l'any 1972, és llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona a l'any 1996. Des de l'any 1997 fins a principis de l'any 2003, va centrar la seva actuació professional a l'àmbit de les polítiques de desenvolupament local. Aquí destaquen els seus treballs a la Fundació CIREM sobre els nous filons d'ocupació, amb diversos projectes realitzats a Catalunya i a la resta d'Espanya, així com a diverses col·laboracions en projectes europeus.

Una part d'aquestes actuacions s'han centrat en l'anàlisi i la promoció dels serveis d'ajuda a domicili a l'àmbit local, que inclou la realització d'estudis de prospecció de la demanda i d'anàlisi de situació de l'oferta, així com el disseny i posada en marxa d'actuacions de promoció público-privada d'aquests serveis. En particular ha participat en el disseny de diverses experiències de xecs-serveis (Sabadell, Mataró) i de creació d'agències de promoció de serveis domiciliaris (Fundació Domicilia, Jerez). L'interès pel desenvolupament dels serveis d'atenció a domicili, el van portar a centrar la seva activitat a l'entorn de l'envelliment. Finalment, des de la seva incorporació a l'Institut Català de l'Envelliment, a l'any 2003, ha treballat fonamentalment en estudis sobre l'atenció a la dependència i el funcionament dels serveis sociosanitaris. Ha sigut el coordinador i redactor principal dels estudis realitzats per l'Institut Català de l'Envelliment: Anuari de l'Envelliment. Catalunya 2004 i Estudio del modelo de atención a las personas mayores con dependencia en España.

Veure més

Gestió de projectes / investigadors


Sergi Blancafort Alias
Responsable de Formació per a Pacients

Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1997). Ha realitzat estudis de postgrau en gestió de la formació (Universitat de Barcelona) i en gestió d'organitzacions no lucratives (Universitat Ramon Llull). Des de l'any 2008 té la certificació de Master Trainer del programa de formació en autocura de malalties cròniques de la Universitat de Stanford.

Entre 1997 i 2004 va treballar a la indústria farmacèutica com a responsable del disseny de programes de formació dirigits a professionals de la recerca clínica. Entre 2004 i 2007 va ser director del Foro Español de Pacientes. Des de l'any 2004 treballa a la Fundació Josep Laporte com a responsable de l'àrea de formació.

Veure més

Remei Camps i Ferrer Responsable de programes formatius

Mestra per la UAB (1995) i titulada per la UOC en Disseny de materials didàctics multimèdia (2000), en Disseny instruccional d’accions formatives online (2004) i en Bases psicopedagògiques d’atenció a la diversitat (2006). Especialitzada en processos docents en la eformació i amb expertesa en direcció i coordinació de projectes eLearning. Des del 2012, també és titulada del Màster interuniversitari en Educació Mèdica (UAB, UB, UdL, URV, UdG).

S’incorpora a la Fundació Doctor Robert l’any 2008, coordinant i assessorant projectes de formació continuada i de postgrau en ciències de la salut i de la vida. Des d’aquí també, assessora i acompanya processos de disseny i implementació d’estratègies formatives semipresencials i online.

Veure més

Sara Domènech Pou
Responsable de recerca en Àmbit Cognitiu

Doctora en Psicologia amb excel·lent "Cum Laude" per la Universitat de Barcelona (2004) amb la Tesis Doctoral: "Aplicació d’un programa d’ estimulació de memòria a malalts d’Alzheimer en fase lleu” i Llicenciatura en Pedagogia (especialitat Terapèutica) per la Universitat de Barcelona (1995) . Posseeix una àmplia formació i experiència en programes d’ estimulació cognitiva per a malalts d’Alzheimer i altres demències, treballant com a responsable de la Unitat de Memòria de la Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades (Barcelona) (1996-2006) i col·laborant en projectes de recerca, publicacions i realitzant comunicacions orals sobre el tema en Jornades i Congressos.

Actualment, treballa com a investigadora en l’Institut de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, centrant la seva activitat en la cognició i en la malaltia d’Alzheimer i altres demències, entre d’altres. Ha participat en varis projectes nacionals i internacionals sobre cognició i envelliment i demències, i té vàries publicacions sobre el tema. És docent en l’assignatura de Neuropsicologia en el Màster de Psicologia Clínica i Salut de la Facultat de Psicologia de la UB, en el Màster en Psicologia General Sanitària de la UB i en el Máster de Neurociències de l’Institut Guttmann. Hospital de Neurorehabilitació, centre adscrit a la UAB. Darrerament, també ha participat en varis projectes sobre envelliment i noves tecnologies.

Veure més

Xavier Rojano i Luque
Epidemiòleg

Nascut a Barcelona l'any 1972, es va llicenciar en Medicina i Cirurgia l'any 1997 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment es va especialitzar en Medicina Preventiva i Salut Pública a l'hospital Clínic de Barcelona. En aquest període de temps va realitzar el Mestratge de Salut Pública organitzat per l'Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya (2000) va obtenir el Diploma de Postgrau en Metodologia d'Avaluació i Millora de la Qualitat Assistencial, organitzat per la Fundació Avedis Donabedian (2001) i el Mestratge en Gestió Hospitalària i de Serveis Sanitaris de la Universitat de Barcelona (2002).

L'any 2002, un cop acabat el període d'especialització, comença a treballar al Centre d'Estudis Epidemiològics de la Sida de Catalunya (CEESCAT), on treballa en estudis per determinar quin són els tractaments més segurs i eficaços per a aconseguir que les dones embarassades tinguin fills sense el VIH. L'any 2005 comença a treballar a l'Institut de l'Envelliment de la UAB, on participa en estudis relacionats amb l'estat de salut de les persones grans i quines són les activitats i intervencions que els hi permeten conservar o millorar el seu estat de benestar, salut i autonomia.

Veure més

Marta Roqué i Fíguls
Estadística

Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona l'any 1995. Des de l'any 2006 treballa a l'Institut de l'Envelliment donant suport estadístic als projectes de recerca que s'hi desenvolupen. Destaca l'anàlisi d'enquestes de salut poblacionals i la validació d'un instrument de valoració de la dependencia. És autora de revisions sistemàtiques sobre eficàcia d’intervencions de salut, precisió de mètodes diagnòstics, i factors pronòstics de malalties comunitàries. Té una reconeguda experiència en la formació i l’assessorament de professionals sanitaris en qüestions d’anàlisi estadística i metodologia de recerca.

Suport tecnològic i documental


Àlex Domingo
Project Manager

Graduat en Informació i Documentació (2014), i Diplomat en Biblioteconomia i Documentació (2001). El 2003 s’incorpora a l’Institut de l’Envelliment, portant a terme tasques de documentació (gestió d’una biblioteca física i una biblioteca digital), així com de suport a la recerca, incloent la coordinació i preparació de projectes europeus i la gestió de les justificacions dels mateixos.


Enric Pineda i Traïd
Responsable de Portal Web

Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona (1999). Des del 2008 posseeix la certificació de Master Trainer corresponent al Programa de Formació en Autocura de malalties Cròniques de la Universitat de Stanford. S'incorpora a la Fundació Josep Laporte l'any 2000, on és responsable de desenvolupament tecnològic.

Entre les seves tasques figuren el suport tecnològic a les tasques pròpies de la Fundació, així com la gestió dels seus recursos online. Ha donat formació per a professionals sanitaris en l'àmbit de l'ús d'eines per a la recerca d'informació en ciències de la salut, així com activitats divulgatives per a pacients i ciutadans.

Veure més

Gestió acadèmica


Carme Llenas
Responsable de l'Àrea d'Atenció Primària

S’incorpora a la Fundació Doctor Robert l’any 2001 com a secretària acadèmica i secretària de la Càtedra UAB-Novartis de Docència e Investigació en Medicina de Família. Responsable de la gestió acadèmica dels màsters i cursos de l’àrea d’atenció primària de salut i des de l’any 2014 dels màsters universitaris de l’Escola Doctor Robert.


Rosa Permanyer
Coordinadora de programes

Ha desenvolupat la seva carrera professional sempre en l’àmbit de la formació. S’incorpora com a secretària acadèmica a la Fundació Doctor Robert el setembre del 2000. Responsable de la gestió acadèmica de màsters, postgraus i cursos de diferents àrees i modalitats (presencial, semipresencial i online). També dissenya els fulletons/tríptics i pòsters de les activitats formatives.

Suport administratiu


Helena Garrigós Cabezas
Secretària de direcció
L’any 1999 s’incorpora a la Fundació Doctor Robert on gestiona la Secretaria de Direcció, i dóna suport a les àrees de coneixement i càtedres universitàries. En l’actualitat forma part de l’equip de suport administratiu de la Fundació Salut i Envelliment – UAB com a Secretaria de Direcció.

Elisabet Masip Pesquer
Responsable de Gestió Acadèmica - Universitat dels Pacients

Diplomada en Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra (1998). Al 2007 s'incorpora a la Fundació Josep Laporte, on gestiona la secretaria acadèmica de projectes emblemàtics com la Universitat dels Pacients i programes formatius adreçats professionals sanitaris. Des de 2010 desenvolupa tasques de control de qualitat dels projectes digitals de la Fundació Laporte. Així mateix desenvolupa tasques de suport a la recerca i comunicació. Des de 2008 posseeix la certificació de Master Trainer corresponent al Programa de Formació en Autocura de malalties cròniques de la Universidad de Stanford.