Parc de Recerca

Portal de transparència

La Fundació Salut i Envelliment UAB posa a disposició l'accés a la informació pública i de bon govern, requeriments de la "Publicitat activa" establerts en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 de 29 de desembre.

Consulteu aquí els documents relatius a la transparència de la nostra organització:

 

  •  LA MISSIÓ institucional de la FSiE-UAB és contribuir a la generació del coneixement per a la millora de la salut i del procés d’envelliment de la població, i afavorir el desenvolupament professional i de les organitzacions en aquest àmbit.
  • LA VISIÓ és esdevenir un centre de referència en recerca, gestió del coneixement i formació de professionals en l’àmbit de la salut i de l’envelliment.
  • ELS VALORS que guien les accions de la FSiE UAB són: Col·laboració Innovació Qualitat Rendició de comptes (Accountability) Vocació de servei