Parc de Recerca

Xarxes i grups de treball

El desenvolupament de les nostres activitats comporta el treball en xarxa amb un gran nombre d’institucions.

La Fundació Salut i Envelliment participa en les següents xarxes i grups de treball:

 • Grup de treball en envelliment actiu de la Diputació de Barcelona, amb tècnics/ques municipals i de l’Àrea de Benestar de la Diputació de Barcelona per analitzar i generar coneixements aplicats sobre la promoció de l’envelliment actiu a nivell local.
  Lloc web: http://www.diba.cat/web/benestar/grup-de-treball-d-envelliment-actiu
 • Grupo de Trabajo Osteporosis, Caídas y Fracturas: Grup de treball de la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología), que té com a objectiu coordinar i desenvolupar estudis, projectes i programes relacionats amb l'osteoporosi i les caigudes en les persones grans.
  Lloc web: http://www.segg.es/caidas.asp
 • Healthy brain ageing and nutrition: Grup de nutrició i cognició de la EUGMS (European Geriatric Medicine Society), que té l'objectiu de discutir i identificar els components nutricionals o hàbits alimentaris que poden tenir un efecte en la cognició i jugar un paper preventiu en l'envelliment saludable del cervell.
  Lloc web: http://www.eugms.org/research-cooperation/task-finish-groups/nutrition-and-cognition.html
 • Observatorio de Sarcopenia y Nutrición: Aquesta iniciativa de la SEGG pretén impulsar activitats de formació i de recerca bàsica i clínica en el camp de la sarcopènia.
  Lloc web: http://www.sarcopenia.es/
 • Profound: Grup d'experts en mobilitat, caigudes i exercici físic a la gent gran d'àmbit europeu per a la difusió d'intervencions preventives de les caigudes a les persones grans.
  Lloc web: http://profound.eu.com/