La Fundació Salut i Envelliment UAB inicia el seu camí

El 15 d'octubre de 2014 s'ha fet oficial la constitució de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a resultat del procés de fusió de la Fundació Doctor Robert, la Fundació Josep Laporte i la Fundació Institut Català de l'Envelliment. 

La Fundació Salut i Envelliment UAB és una entitat sense ànim de lucre, regida per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que té com objecte amb caràcter general la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona en el foment i la realització d’activitats dins l’àmbit de les ciències de la salut, de l’envelliment i de l’atenció socio-sanitària.

La nova Fundació té com a domicili l'edifici de Casa Convalescència, situat al recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.