Professionals de la Fundació Salut i Envelliment col·laboren en un nou llibre sobre educació mèdica

L'Editorial Médica Panamericana ha publicat el manual "Principios de educación médica: desde el grado hasta el desarrollo profesional", un llibre que pretén donar una visió global del procés d'aprenentatge en el camp de les ciències de la salut, des de l'anàlisi de perfils competencials i les metodologies disponibles, fins les diferents tècniques d'avaluació i les formes d'organització, gestió i control de la qualitat.

La Fundació Salut i Envelliment participa de la redacció d'aquest manual a través de la feina de Maria Nolla, Cap de l'Àrea de Desenvolupament Professional, en els capítols dedicats al procés d'ensenyament i aprenentatge en educació mèdica, als instruments d'avaluació i a l'educació en els valors dels metges, i Remei Camps, Responsable de Programes Formatius, en el capítol dedicat a l'educació a distància i l'e-learning.

Fitxa bibliogràfica

Millán Núñez-Cortés, Jesús; Palés Argullós, Jorge Luis; Morán-Barrios, Jesús [coords.]. Principios de educación médica: desde el grado hasta el desarrollo profesional. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2015. ISBN 978-84-9835-444-7

Més informació: web de l'editorial