Publicat estudi sobre les urgències hospitalàries al SNS amb participació de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB

L'Oficina del Defensor del Poble ha publicat un estudi sobre les urgències hospitalàries a dins del Sistema Nacional de Salut, realitzat conjuntament amb les oficines del defensor del poble de diverses comunitats autònomes. L'objectiu de l'estudi era analitzar l'estat de les urgències hospitalàries, i com impactava el funcionament d'aquestes en els drets fonamentals de les persones que en són usuàries.

Per a la realització d'aquest estudi, s'ha comptat amb la participació de diversos professionals de les àrees dels serveis d'urgències, la gestió i la direcció de centres hospitalaris, així com associacions de pacients. De la mateixa manera, la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, a través de la investigadora Giovanna Gabriele, ha aportat el punt de vista de les necessitats dels pacients que arriben als serveis d'urgències, centrades en diversos àmbits com dignitat, intimitat i privacitat, consentiment informat, riscos per a la seguretat i l'error sanitari, protecció a la vulnerabilitat (envelliment), entre d'altres escenaris.

Es pot consultar l'estudi sencer en aquest enllaç.