Presentació oficial de la plataforma Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía

El passat 6 de juliol va tenir lloc la presentació de la plataforma web de la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía, coordinada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. La xarxa, creada l'any 2012, integra a les diferents institucions d'àmbit autonòmic i estatal que tenen com a objectiu facilitar el empoderament de la ciutadania, pacients, familiars i cuidadors, mitjançant la capacitació en l'autocura i l'autogestió de la malaltia.

La Fundació Salut i Envelliment, que forma part del comitè tècnic d'aquesta xarxa des del seu inici, ofereix activitats de formació dirigida a pacients, professionals i cuidadors centrades en els àmbits de l'autocura, l'alfabetització en salut i l'atenció centrada en la persona. També ofereix formació a pacients experts segons el "model Stanford" i recentment ha dissenyat un model de formació propi que ha estat implementat en fase de pilotatge en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Podeu veure la web de la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía, així com ampliar informació, en aquest enllaç.