Altres serveis

  • Anàlisi de necessitats previ al desenvolupament de programes de formació.

  • Adaptació i personalització del programa de formació als interessos i plans estratègics de la institució organitzadora.

  • Revisió de programes de formació propis desenvolupats per la institució organitzadora abans de la seva implementació en el territori.

  • Assessorament en l’avaluació qualitativa i quantitativa de programes de formació desenvolupats.

  • Disseny i desenvolupament de programes de formació “ad hoc” per a persones afectades per una patologia o condició de salut específica.

  • Disseny i desenvolupament de programes de formació on-line per a professionals sanitaris.