Formació per a organitzacions de pacients

La Fundació desenvolupa programes de formació adreçats a persones que desenvolupen una tasca professional o voluntària a organitzacions que treballen en defensa dels interessos dels pacients. Aquests programes faciliten l’adquisició de competències dirigides a:

  • Optimitzar la gestió de la organització i dels projectes actuals i futurs.
  • Aconseguir un major impacte de les activitats de la organització.
  • Millorar els processos de comunicació i col·laboració amb els associats i amb la resta d’agents sanitaris: administració, professionals i altres associacions de pacients.
  • Respondre de manera més adequada a les necessitats dels pacients i els seus familiars.

L’any 2013 la Fundació va iniciar el programa “La voz del paciente en acción” dirigit a organitzacions de pacients de l’àmbit d’Amèrica Llatina.