Projectes desenvolupats

  • Implementació del programa d’autocura de la Universitat de Stanford “Tomando control de su salud” (model “Stanford”) en 10 Comunitats Autònomes.

  • Formació a pacients crònics del Programa Pacient Expert Catalunya® i de la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos.

  • Programa “Ángel Gracia”: Formació en autocura per a pacients afectats per càncer colorrectal en 6 Comunitats Autònomes.

  • “PC-Onco”: Formació en autocura per a professionals i pacients oncològics crònics (Servicio Madrileño de Salud)

  • Formació en promoció de l’autocura de malalties cròniques: Cursos presencials a professionals sanitaris del Institut Català de la Salut, el Servei de Salut de les Illes Balears, el Servicio Aragonés de Salud, el Servicio Extremeño de Salud, el Servicio Madrileño de Salud y el Servicio Canario de la Salud.

  • Formació on-line a professionals sanitaris (Servicio de Salud de Castilla y León).

  • Elaboració de manuals per a formadors en autocura i control de la diabetes tipus 2.

  • Elaboració de materials divulgatius i guia del dinamitzador del projecte “-Dolor , +Vida” (Obra Social “La Caixa”)

  • Projecte “L’hospital amable”: formació a voluntaris hospitalaris en 6 Comunitats Autònomes.

  • Programa “La voz del paciente en acción”: formació a organitzacions de pacients d’Amèrica Llatina.