Recerca

Fem una recerca aplicada amb un enfocament multidisciplinar en envelliment i pacients/ciutadans

El principal objectiu de la recerca en envelliment és la prevenció de la discapacitat. Els dos grans àmbits que abordem són les esferes física i cognitiva.Treballem tot el continuum de la població gran, des de la gent gran sana fins les persones amb dependència severa, tant en la comunitat com institucionalitzades.

La recerca en ciutadans es centra en les prioritats i necessitats dels pacients, així com la visió dels professionals de la salut

Les nostres principals línies de recerca són:

Metodologia

La Fundació Salut i Envelliment té experiència en l'aplicació tant de tècniques quantitatives com qualitatives en la recerca. Els estudis observacionals ajuden a entendre els processos per tal de poder dissenyar estudis d'intervenció.

Finançament

Les línies de recerca de la Fundació es financen principalment a través de les convocatòries de R+D+i de les institucions europees, espanyoles i de Catalunya.

Entitats privades com l’Agrupació Mútua i les obres socials de La Caixa i Catalunya Caixa també donen suport a algunes de les nostres actuacions.

Els/les investigadors/es de la Fundació Salut i Envelliment participen en diverses xarxes i grups de treball nacionals i internacionals.