Projecte PROFOUND

PREVENTION OF FALLS NETWORK FOR DISSEMINATION

Profund és una xarxa temàtica finançada per la UE que se centra en la prevenció de caigudes. Treballem en estreta col · laboració amb l'EIP-AHA per aconseguir la difusió i aplicació de les millors pràctiques en la prevenció de caigudes a tot Europa, incorporant l'ús de solucions TIC innovadores. Profound reuneix 21 socis de 12 països i membres associats de 10 països. Profound té com a finalitat reunir els actors interessats per consolidar plans de treball i directrius per a la prevenció de caigudes i facilitar la comunicació entre els proveïdors de solucions / serveis i les principals parts interessades (organitzacions privades i de voluntariat, autoritats públiques ...) a nivell nacional, regional o local, per garantir una aplicació efectiva i de gran abast.

Objetiu general:
Influir en les polítiques i pràctiques per tal d'augmentar la consciència sobre les caigudes i els programes innovadors de prevenció entre tots els sectors i organitzacions que treballen amb les persones grans.

Objetius específics:
Implementar els programes de prevenció de caigudes basats en l'evidència adreçats a la gent gran en situació de risc mitjançant l'ús de programes de formació eficaços i l'aplicació de TIC en, almenys, 10 països/15 regions fins a l'any 2015, per facilitar l'aplicació generalitzada de l'evidència científica actual.

Finançament:
ProFouND està finançat parcialment sota el Programa de Suport a les Polítiques TIC (ICT PSP) com a part del Programa Marc de Competitivitat i Innovació de la Unió Europea sota l'acord 325087.

Més informació a la web del projecte: http://profound.eu.com/