Recerca en serveis sociosanitaris i dependència

Per al manteniment del màxim d’autonomia possible l’atenció sanitària i social són molt importants. El nostre interès en els serveis sanitaris, sociosanitaris i socials es centra principalment en els següents temes

  • Models d’atenció sociosanitària
  • La organització dels serveis sociosanitaris
  • La valoració integral de necessitats
  • La qualitat assistencial
  • Les bones pràctiques en l’atenció a les persones grans
  • Valoració de la situació de dependència
  • Serveis d’atenció domiciliaria
  • Anàlisi de costos econòmics

 

Per a més informació podeu consultar la secció de publicacions