Projecte SAAPHO

 

El projecte SAAPHO (Secure Active Aging: Participation and Health for the Old) té el propòsit de desenvolupar una plataforma TIC per a les persones grans, que proporcionarà serveis de salut, participació i seguretat, que són els tres eixos de la política d'Envelliment Actiu promoguda per la Organització Mundial de la Salut. Aquests serveis s'oferiran als usuaris mitjançant unes interfícies intuïtives adaptades a les preferències, possibilitats i limitacions de cada persona. Els usuaris interactuaran amb la plataforma SAAPHO mitjançant dispositius multimodals com ordinadors amb pantalla tàctil, tauletes tàctils o smart phones.Entre els objectius del projecte SAAPHO hi ha ajudar les persones grans a mantenir una activitat física constant i una dieta saludable, alertar-los en cas de foc o una fuita de gas a casa, així com ajudar-los a comunicar-se amb els seus parents, amics o cuidadors mitjançant les noves tecnologies.

Aquestes són només algunes de les múltiples possibilitats que oferirà la plataforma tecnològica resultant del projecte. En aquest context, durant el desenvolupament del projecte SAAPHO, es crearan noves eines intel·ligents i intuïtives, dispositius tàctils fàcils d'usar, així com dispositius mòbils i fixes.

Aquests dispositius permetran accedir a serveis com:

 

  • Serveis de salut: suport als usuaris en la prevenció de problemes de salut, promoció d'hàbits saludables, així com monitoritzar indicadors crítics en cas de persones amb malalties cròniques, monitorització de l'activitat física per tal d'evitar un estil de vida sedentari, examinar els nivells de glucosa i pressió sanguínia, així com donar consell personalitzat per a una vida saludable i altres serveis.
  • Serveis de seguretat: controlar els paràmetres de l'atmosfera (gas, CO2, temperatura, etc.), controlar la presència d'intrusos, detectar caigudes i facilitar assistència a l'usuari en cas d'emergència.
  • Serveis de participació: accés personalitzat a eines de comunicació per a fer videoconferències, compartir fotografies i jocs en línia, comunicar-se amb la família, amics, cuidadors, entre d'altres.

 

A més, la plataforma serà personalitzable i adaptable a les necessitats de cada persona per tal de millorar l'accessibilitat i usabilitat. Aquest alt nivell de personalització s'aconseguirà gràcies a l'ús de les tècniques més avançades d'intel·ligència artificial i algoritmes d'aprenentatge.

 

Per a més informació podeu contactar:


Germany:Jürgen Busacker, Managing Director, AIBIS Informationssysteme GmbH, tel. +49 40 284052-0, email jbusacker@aibis.de

Spain: Felip Miralles Barrachina, Head of R&D eHealth, Bdigital, tel. +34 93 553 45 40,
email pmo@saapho-aal.eu

Slovenia: Milan Zabavnik, project coordinator, ZDUS, tel. + 386 – 1 – 519 – 5145,
email milan.zabavnik@zdus-zveza.si

Sweden: Danevert Asbrink, VP Sales, Cypak AB, tel. + 46 (0)8 545 008 35,
email danevert@cypak.com

www.saapho.eu


El consorci està format per Barcelona Digital Technology Centre (Espanya), Technosite (Espanya),
Orebro (Suècia), Aibis (Alemania), ZDUS (Eslovènia), Liquid Media (Suècia), Institut Fraunhofer
(Alemanya) i l'Institut de l'Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. El projecte va iniciar-se l'estiu del 2011 i té un pressupost de 3 milions d'euros. Està esponsoritzat per la Comissió Europea dins del programa Ambient Assisted Living, i s'implemenetarà al llarg de 3 anys.

 

La recerca ha rebut finançament de MITYC (Espanya);
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (Alemanya); Ministry of Higher Education,
Science and Technology (Eslovènia); Vinnova (Suècia) i l'European Community
AAL Joint Programme, SAAPHO project reference AAL-2010-3-035

Logos SAAPHO